Wereldmunt, sociale innovatie?

Iedere nieuw gevormde sociaal-culturele organisatie omvat en integreert de vroegere vormen en transformeert deze gedeeltelijk. Dit leidt tot een nieuw en hoger systeemniveau waarbinnen de eerdere systemen functionele subsystemen vormen. De totstandkoming van hogere ‘suprasystemen’ is in de systeemtheorie een bekend begrip. De invoering van een wereldmunt ligt in lijn met dit proces.

Hypercycli

Suprasystemen ontstaan als gevolg van het creëren van ‘hypercycli’ waarin de subsystemen in elkaar grijpen onder invloed van cycli die elkaar wederkerig katalyseren – de zogeheten kruiskatalytische cycli. Hierdoor worden de subsystemen in toenemende mate afhankelijk van elkaar, terwijl het suprasysteem dat ze gezamenlijk vormen zijn structuur en autonomie verwerft. De met de Nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus Manfred Eigen heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle levensvormen op aarde.

Stabiliteit

In de rijke moleculaire ‘soep’ der oeroceanen werden kruiskatalytische cycli door de natuur verkozen boven andere vormen van samenhang, omdat ze in een turbulente omgeving stabieler waren dan ieder ander moleculaire organisatievorm. De fysisch chemicus en expert in thermodynamica Ilya Prigogine werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden had uitgewerkt. Kruiskatalytische systemen zijn ook in de menselijke samenleving werkzaam.

Wereldmunt

Binnen dit proces kunnen we een aantal attractors detecteren, ze geven richting aan het mondialiseringsproces waardoor meer stabiliteit bekomen wordt. Een wereldmunt is een dergelijke attractor. Het idee van een wereldmunt staat in schril contrast met de chaotische turbulentie die verschillende valuta’s met zich meebrengen. Een wereldmunt maakt komaf met valuta-oorlogen en alle aspecten die bij een dergelijk spel horen.

Visieverruiming

Het idee van een wereldmunt werkt visieverruimend, onvergelijkbaar anders dan de situatie zoals we die nu kennen. Een dergelijke visieverruiming betekent inherent een mentaliteitswijziging waardoor meer coherentie bekomen wordt, finaal leidend tot een aangepaste modus operandi. Anders gezegd, waar nu het monopolyspel nog dominant is, levert een wereldmunt een bijdrage tot de transformatie van onze economie en haar evolutionair achterhaalde geplogenheden.

Denkkaders

Belangrijk in dit proces is het verwisselen van denkkaders, het idee van een wereldmunt kaderen binnen de traditie is nefast voor het doorbraakproces dat zich – willens nillens – doorzet. Perceptie en correcte interpretatie zijn dan ook van cruciaal belang, vastgeroeste overtuigingen – die zich maar al te vaak baseren op een traumatisch verleden – belemmeren dit hoopvolle traject. In deze zin is het herstelproces vooral een psychologische kwestie, een wereldmunt is een middel om grenzen te verleggen en het verleden los te laten.

Absurd drama

Realisme, progressie, regressie … en dogmatisme spelen hierin een bijzonder spel, in sommige gevallen kan dit zeer hardnekkig blijken. Dit zou ons tot een tragisch absurd drama kunnen brengen, verzoenende alternatieven – hoe nobel ook – leiden dan tot werkelijk niets. Veel soortgelijke alternatieven liggen gewoon op de tafel, letterlijk. En dit is een bijzondere paradox, het strijdgewoel consumeert onze aandacht dermate waardoor we geen zicht krijgen op wat evolutionair evident is. De valuta-oorlog gaat gewoon verder en de Nobelprijzen staan op de kast.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s