Het laatste journaal

Als we onze economie levensbeschouwelijk voorstellen dan zullen we merken dat er nogal veel tumult ontstaat om niets, het is alsof het intellect verstrikt raakt in haar eigen creaties en zichzelf dan weer tracht te bevrijden. We bedenken ‘best practice’ systemen waar we vervolgens krampachtig aan vasthouden, zelfs wanneer het voor iedereen duidelijk is dat ze dringend aan herziening toe zijn. In de vakliteratuur wordt deskundig beschreven waar de knelpunten liggen, toch blijkt dit niet te volstaan om hierin gerichte acties te ondernemen. Het is werkelijk absurd, we hebben zelfs geen raketwetenschap nodig om deze eenvoud te begrijpen, onze economie start met een leeg boekhoudkundig raster dat regelmatig rapport maakt van de stand van zaken. Het is als de krant lezen, alle transacties worden in het ‘journaal’ weergegeven.

Tabula rasa

Monopoly

Net zoals bij een monopolyspel krijgt elke speler een som geld, dit geld komt uit het zogeheten ‘niets’. Dit ‘niets’ vertegenwoordigt in dit geval ons denkvermogen, geld is immers een idee dat we omzetten in materie om praktisch werkzaam te kunnen zijn. Geld kan dus vanalles zijn, vroeger was het goud en vandaag zijn het nog slechts getallen in een computer dat mogelijk gemaakt werd door de technologische revolutie. Voor deze oefening nemen we gemakshalve aan dat alles electronisch geschiedt, dit biedt ons veel meer flexibiliteit en efficiëntie maar methodisch niet anders dan wanneer het goud of papier zou zijn. Middels een systeem van dubbel boekhouden maken we rapport van alle transacties, het is een eenvoudig verhaal.

Draaiende motor

Onze economie begint te draaien waarbij ieder van ons z’n behoeften tracht te bevredigen. Ondanks hierin een ‘rode draad’ te vinden is, hebben mensen verschillende behoeften maar sowieso is het kunst om hierin het redelijke evenwicht te bewaren. Onze planeet voorziet in de grondstoffen en mits gebruik van ons denkvermogen gaan we aan de slag om welvaart en welzijn te realiseren en onderhouden. Alle transacties worden opgenomen in het journaal, net zoals media dagelijks bericht wat er gebeurt in de wereld. Na verloop van tijd kunnen we al deze transacties samenvatten waarna een nieuwe momentopname gemaakt wordt, dit noemen we de consolidatie.

Evaluatie

Ons journaal en de consolidatie laten toe om regelmatig te evalueren waar we staan en waar we beter kunnen, kunnen we nog spreken van een redelijk evenwicht en waar dienen we desgevallend te corrigeren om dit te herstellen? Ons doel is sowieso om iedereen een respectabel leven te gunnen, iets waar we allen onze bijdrage toe leveren. Op basis van menselijke afspraken kunnen we ten allen tijde ingrijpen, hiervoor kiezen we politiekers die het volk vertegenwoordigen. Al deze politiekers samen vertegenwoordigen de mensheid en hiertussen bestaat een wisselwerking. Voor onze oefening, in consensus wordt besloten om in de eerste plaats onze consolidatie op te schonen, dit biedt ons meer transparantie om – wanneer dat nodig blijkt – corrigerende maatregelen te nemen. We besparen tekst en uitleg, al wie vertrouwd is met deze materie hoeft slechts de ‘krant’ te lezen om te weten wat er gebeurt.

Reset

Onze consolidatie leest nu veel vlotter en we zien dat er nogal wat gebeurd is, hierover kan iedereen een mening vormen. De situatie is heel anders dan bij onze start, zo zien we dat schulden en vorderingen het beeld aanvullen maar ook hebben mensen veel meer geld dan oorspronkelijk in het circuit gebracht werd. Hoe dit komt laten we terzijde en besluiten in consensus om een reset door te voeren. Deze reset komt met een aantal journaalposten en we laten het aan de lezer om deze nader te onderzoeken. Voor deze ingrepen gebruiken we ‘reset-rekeningen’ opdat ook hiervan de geschiedenis in kaart gebracht wordt.

Loslaten

De reset leidt tot een nieuwe consolidatie en we merken op dat al het geld uit het wereldbeeld verdwenen is, hiermee nogmaals het bewijs dat al het geld uit het niets komt. Anders gezegd, onze economie zou perfect kunnen draaien zonder geld maar het is wel praktisch om goederen te ruilen. En zo is geld ook ontstaan, als een middel om alles vlotter te laten verlopen. We zien ook dat het eigen vermogen verdwenen is, dit werd overgeheveld naar een reset-rekening. Metaforisch gezien laten we hiermee het verleden los, wat rest zijn de activa in de vorm van huizen, voorraden en andere materiële zaken.

Shutdown

Heel de geschiedenis is nu verleden tijd, we besluiten tot een ‘shutdown’ en dat alsof een komeet de aarde zou verwoesten. Anders gezegd, ook de laatste bezittingen worden met een ruk van de kaart geveegd maar we slagen er toch nog in om onze boekhouding bij te werken. Dit is het laatste journaal der mensheid, alles gaat terug naar niets en het lege blad blijft over.


Geschiedenis

In dit werkdocument hebben we een samenvatting gemaakt van de menselijke geschiedenis, dit in een relatieve nanoseconde. Het begon bij niets en het eindigt daar ook, hiertussen alles wat we maar kunnen bedenken, goed en slecht. Tegelijkertijd hebben we kunnen aantonen hoe een reset er kan uitzien met als gevolg dat we plots in een geldloze wereld terecht kwamen. De stelling ‘het gaat niet om geld’ komt hiermee beter tot uitdrukking, net zoals de noodzaak tot co-creatieve samenwerking om überhaupt een dergelijke reset te kunnen doorvoeren. In het beste geval worden we natuurlijk niet het slachtoffer van de veronderstelde komeetinslag, net zoals het absurd zou zijn om in een volgend wereldconflict te belanden. Dit alles kunnen we in een beeld vangen, van start tot einde met idealiter nog een re-start.

Eenvoud

Soms maken we van een mug een olifant, in andere gevallen maken we van een olifant een mug. Wat we hiermee bedoelen is dat een monetaire reset helemaal niet zo moeilijk is dan wat sommigen misschien willen denken. Uiteraard zal het in praktijk iets meer debat vragen maar in de eerste plaats gaat het vooral om het idee, hedendaagse systemen bieden ons alle flexibiliteit om dit vreedzaam te realiseren waardoor we in versneld tempo onze economie kunnen herstellen. Dit alles baseert zich op economische grondbeginselen zoals de neutraliteit van geld, er is immers geen oorzakelijk verband tussen de goederen en de geldstromen. Ter getuigenis de activa die als laatste overbleven, nergens was nog geld te bespeuren.

Vertrouwen

Een monetaire reset maakt het mogelijk om het vertrouwen te herstellen en is enkel een kwestie van beleid en daadkracht, net zoals onze manier van denken daarin een cruciale rol speelt. Als we denken dat dit niet kan dan is dit slechts een leuk verhaaltje om aan de kinderen te vertellen, als we er wel geloof aan hechten dan wordt de toekomst veel hoopvoller. Levensbeschouwelijk kan het leven derhalve gezien worden als een film waarin we kiezen voor een bepaald scenario, welk scenario het wordt bepalen we dus grotendeels zelf. En zo heeft elke periode haar waarde maar ze kan ook ten prooi vallen aan destructieve krachten, het vereist dan ook onze continue alertheid om het redelijke evenwicht hierin te bewaren. De stelling ‘het is altijd al zo geweest’ mag hiermee aan waarde winnen, niet als vluchtweg maar als een uitnodiging om daadwerkelijk te participeren in dit proces.

Boost

Een monetaire reset helpt ons niet enkel om de hedendaagse economische crisis op te lossen maar ook de brug over te steken naar een sociaal duurzame maatschappij. Het is als de volgende aflevering van een levensechte soap waarin evolutie werkzaam is, we kunnen hervallen maar ook verder groeien naar een samenleving waarin mens en milieu écht centraal staan. Wat we hiervoor nodig hebben is een kritische massa die sociaal duurzame plannen cultiveert, met een monetaire reset kunnen we enkel dit proces een boost geven opdat een waarachtige paradimaverschuiving zich vreedzaam kan voltrekken. In theorie en technisch is er derhalve geen probleem, het is de menselijke keuze die het succes bepaalt. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, de synchronisatie van getallen in rasters betekent alvast een gigantische stap vooruit.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s