Absurditeit zit in kleine dingen

De ‘paradox of playfulness’ is een meer dan interessant onderzoeksobject, in hoeverre kan het menselijke ‘spelen’ dermate ‘vastlopen’ waardoor onze vrijheid aan banden wordt gelegd? De spelvreugde ebt dan weg en strijd, frustratie en onvrede worden dan ons lot met dramatische gevolgen in het kielzog. Het wordt dan zoeken naar middelen en strategieën om ons uit deze hachelijke positie te bevrijden, kunnen we dit realiseren door de spelregels te doorbreken en hoe reageert een ‘vastgeroeste’ maatschappij op sociale innovaties van deze aard? In dit werkdocument een praktische getuigenis, toegepast op de economische crisis zoals we anno 2015 ervaren.

Schuldencomplex

Het behoeft geen extra betoog waarom een gigantische schuldenberg onze toekomst hypothekeert, deze berg is inmiddels zo hoog dat hij schijnbaar onoplosbaar is. Politieke overheden weten geen raad met dit probleem waardoor de last verdeeld wordt over de schouders van de bevolking. In volledige tegenstelling staat het Reverse Debt System (RDS), het stelt dat alle schulden kunnen opgelost worden door ze simpelweg ‘retour’ te boeken. Dit kunnen we inzichtelijk maken met behulp van een vereenvoudigd model, startend met een consolidatie waarop we het RDS toepassen. De cijfers spreken voor zich, na boeking van een boekhoudkundige journaalpost zijn alle schulden uit het wereldbeeld verdwenen.

Sociale kas

Het mag duidelijk zijn dat met het RDS een aantal spelregels doorbroken worden, op deze manier wordt ons probleem uit de wereld geholpen. Als neveneffect zien we dat de geldhoeveelheid vergroot wordt met het bedrag van de openstaande vorderingen, net zoals het eigen vermogen als tegenpost voor de openstaande schulden. Ter preventie van hyperinflatie boeken we dit geld naar een ‘sociale kas’, deze kas kan gezien worden als een geblokkeerde rekening waarvan het geld ‘onder voorwaarden’ gebruikt kan worden. Deze transactie in onderstaande voorstelling.

Herverdeling sociale kas

De saldi van de actieve kassen zijn nu hersteld volgens de openingsbalans, we kiezen ervoor om de sociale kas te verdelen opdat elke speler een gelijk deel krijgt. Om deze boeking mogelijk te maken gebruiken we het eigen vermogen als transitrekening, voor deze herverdeling worden immers geen schulden of vorderingen gegenereerd. In een volledig elektronisch systeem is dit makkelijk te realiseren, we verplaatsen een aantal getallen in de respectievelijke boekhoudingen waarvan het resultaat zichtbaar wordt in de nieuwe consolidatie.

Herverdeling activa

Op analoge wijze verdelen we de activa, dit zijn de kapitaalsgoederen en de voorraden. Ook hier gebruiken we het eigen vermogen om deze transacties mogelijk te maken, eigendomsakten worden overgedragen aan de ontvanger.

Herverdeling actieve kas

Dezelfde oefening kunnen we ook doen met de actieve kas, we zorgen ervoor dat elke speler terug het kapitaal krijgt van bij de start. Dit startkapitaal is wat in oorsprong geboekt werd, het ‘eigen vermogen (start)’ zoals zichtbaar in de balans.

Reset sociale kas

Om de cirkel rond te maken, boeken we een reset van de sociale kas. Anders gezegd, de geldvermeerdering – als resultaat van het wegboeken van de schulden – doen we hier terug teniet. Het resultaat is een volledige reset van het spel en alle waarden (activa) werden gelijkmatig verdeeld over alle spelers. Logischerwijs is het ‘eigen vermogen (+/-)’ nu gelijk aan deze activa, het beeld spreekt voor zich.

Samenvatting

Al spelenderwijs hebben we een aantal beslissingen genomen die tot een bepaald resultaat leidden, elke beslissing is voor interpretatie vatbaar maar sowieso tehnisch denkbaar. Moest dat niet zo zijn dan hadden we deze boekingen nooit kunnen verrichten, hiervan kunnen we nu een samenvatting maken. De verschillende transacties hadden we immers ook in een globale journaalpost kunnen verwerken, net zoals we een aantal boekingen hadden kunnen weglaten.

Ons vermogen

Belangrijk in deze oefening is dat we gebruik hebben gemaakt van het eigen vermogen om de transacties door te voeren, in zekere zin transformeert het ‘eigen vermogen’ hierdoor naar ‘ons vermogen’. Anders gezegd, als we bereid zijn de krachten te bundelen dan bereiken we veel meer dan wanneer we dat eigen vermogen gaan afschermen. Onze schulden als mondiaal en schijnbaar onoplosbaar probleem zijn nu volledig verdwenen, dit biedt perspectieven voor de toekomst. Kortom, dit alles is technisch niet enkel denkbaar maar ook uitvoerbaar wanneer we tot een concensus zouden komen, de bereidheid tot co-creatieve samenwerking is dan ook een primaire voorwaarde om enig succes te kunnen boeken.

Paradox

Hoe dienen we dit alles nu te interpreteren, heeft het gangbare systeem ons dermate in haar greep en missen we simpelweg aan voldoende creativiteit en innovatievermogen? Kunnen we ons nog langer blijven verschuilen achter een berg excuses die zich uiteindelijk tegen ons keren? Het geeft te denken van hoe we nu verder willen, strijd leveren tegen getallen in rasters of co-creatief problemen oplossen? Wat is de sociale impact van deze of gene keuze? Hoe is het mogelijk dat we miljoenen mensen in de waan laten terwijl het niet ontbreekt aan remedies? The paradox of playfulness?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s