Categorie archieven: absurdisme

FRDS?

Vooraleer we het Reverse Debt System (RDS) bespreken, maken we eerst een uitstapje naar de Financiële Relativiteitstheorie (FR) die als katalysator fungeert. Voor de FR hebben we ons laten inspireren door Einstein die stelde dat de mensheid haar problemen niet

FRDS?

Vooraleer we het Reverse Debt System (RDS) bespreken, maken we eerst een uitstapje naar de Financiële Relativiteitstheorie (FR) die als katalysator fungeert. Voor de FR hebben we ons laten inspireren door Einstein die stelde dat de mensheid haar problemen niet

Reverse Debt System (methodiek)

In het verlengde van de Financiële Relativiteitstheorie ontstaat het Reverse Debt System (RDS), veel praktischer maar toch met hetzelfde resultaat. Met dit beleidsinstrument wordt het mogelijk om de schuldrelatie te ontbinden, niemand hoeft de dupe te worden van anderen zoals

Reverse Debt System (methodiek)

In het verlengde van de Financiële Relativiteitstheorie ontstaat het Reverse Debt System (RDS), veel praktischer maar toch met hetzelfde resultaat. Met dit beleidsinstrument wordt het mogelijk om de schuldrelatie te ontbinden, niemand hoeft de dupe te worden van anderen zoals

TOWS-analyse?

In dit artikel meer info over wat we het ‘evolutionaire imperatief’ kunnen noemen, wat zeggen wetenschappers over de crisis. Is er iets dat we – temidden van al het strijdgewoel – flagrant over het hoofd zien? Kennisdeling is een eerste

TOWS-analyse?

In dit artikel meer info over wat we het ‘evolutionaire imperatief’ kunnen noemen, wat zeggen wetenschappers over de crisis. Is er iets dat we – temidden van al het strijdgewoel – flagrant over het hoofd zien? Kennisdeling is een eerste

Round up

Tot slot een korte synthese, bij aanvang hebben we gekozen voor een exploot van Ken Wilber die tevens de ontwikkelaar is van een vierkwadrantenmodel. Dit model biedt ons een integrale kijk op het leven waarbinnen we elk detail kunnen onderzoeken,

Round up

Tot slot een korte synthese, bij aanvang hebben we gekozen voor een exploot van Ken Wilber die tevens de ontwikkelaar is van een vierkwadrantenmodel. Dit model biedt ons een integrale kijk op het leven waarbinnen we elk detail kunnen onderzoeken,

Kop of munt

Het schuldenprobleem is vandaag als een balk in het mondiale oog, het is als een grote muur die in weg staat van de toekomst maar volledig tot het verleden behoort. Deze torenhoge schuldenberg is schijnbaar onopolosbaar, dit verandert drastisch wanneer

Kop of munt

Het schuldenprobleem is vandaag als een balk in het mondiale oog, het is als een grote muur die in weg staat van de toekomst maar volledig tot het verleden behoort. Deze torenhoge schuldenberg is schijnbaar onopolosbaar, dit verandert drastisch wanneer

Fisherprice

Als we het willen hebben over geld dan is de Fishervergelijking bruikbaar, een in de monetaire economie veel gebruikte verkeersvergelijking. Meer inzicht verwerven we met behulp van een eenvoudig simulatiemodel en we maken gebruik van ‘ceteris paribus‘ conditie om een

Fisherprice

Als we het willen hebben over geld dan is de Fishervergelijking bruikbaar, een in de monetaire economie veel gebruikte verkeersvergelijking. Meer inzicht verwerven we met behulp van een eenvoudig simulatiemodel en we maken gebruik van ‘ceteris paribus‘ conditie om een

Relatieve schuldgroei bij deflatie?

Een tweede epistemologisch obstakel betreft een structurele denkfout die zich vertaald naar de aanname dat deflatie onhoudbaar wordt aangezien de schulden nominaal hetzelfde bedrag blijven. Dit zou betekenen dat – in verhouding tot het verlaagde loon – het aandeel van

Relatieve schuldgroei bij deflatie?

Een tweede epistemologisch obstakel betreft een structurele denkfout die zich vertaald naar de aanname dat deflatie onhoudbaar wordt aangezien de schulden nominaal hetzelfde bedrag blijven. Dit zou betekenen dat – in verhouding tot het verlaagde loon – het aandeel van