Epistemologisch obstakel?

Er bestaat in de wereld zoiets als beperkte rationaliteit, het wil eenvoudig zeggen dat door een gebrek aan kennis adequate besluitvorming niet mogelijk is. Als gevolg daarvan kunnen besluiten leiden tot een averechts effect van waaruit termen zoals de ‘waan

Epistemologisch obstakel?

Er bestaat in de wereld zoiets als beperkte rationaliteit, het wil eenvoudig zeggen dat door een gebrek aan kennis adequate besluitvorming niet mogelijk is. Als gevolg daarvan kunnen besluiten leiden tot een averechts effect van waaruit termen zoals de ‘waan

Magic Debt System?

Anno 2015 wordt de mensheid geplaagd door haar eigen bedenksels, dit vertaalt zich naar het Magic Debt System. Het systeem is zo ontworpen dat mensen geloof hechten aan virtuele schuldenbergen zonder besef van hoe deze dynamiek in werkelijkheid werkt. Het

Magic Debt System?

Anno 2015 wordt de mensheid geplaagd door haar eigen bedenksels, dit vertaalt zich naar het Magic Debt System. Het systeem is zo ontworpen dat mensen geloof hechten aan virtuele schuldenbergen zonder besef van hoe deze dynamiek in werkelijkheid werkt. Het

Reverse Obligation?

In deze oefening gaan we het hebben over de staat die af en toe geld ophaalt van de markt, dit wil zeggen van iedereen anders dan de staat. Het principe is eenvoudig, de staat drukt obligaties die ze aanbiedt aan

Reverse Obligation?

In deze oefening gaan we het hebben over de staat die af en toe geld ophaalt van de markt, dit wil zeggen van iedereen anders dan de staat. Het principe is eenvoudig, de staat drukt obligaties die ze aanbiedt aan

Sen en de sociale imbecielen

Voor de Indiase econoom/filosoof en Nobelprijswinnaar Amartya Sen, die vandaag in Utrecht een eredoctoraat ontvangt, is de mens veel meer dan een rationele egoïst. Terwijl in Amerika de economen die bekend werden als The Chicago Boys handboeken schreven waarin werd

Sen en de sociale imbecielen

Voor de Indiase econoom/filosoof en Nobelprijswinnaar Amartya Sen, die vandaag in Utrecht een eredoctoraat ontvangt, is de mens veel meer dan een rationele egoïst. Terwijl in Amerika de economen die bekend werden als The Chicago Boys handboeken schreven waarin werd

Circular Interference (LDDS)

Tot zover hebben we de Grieken in een hoofdrol geplaatst en alles binnen de bestaande context vertaald, hetzelfde idee kunnen we ook lokaal opzetten met inbegrip van complementaire munten. Op deze manier komen we tot het ‘Local Debt Settlement System’

Circular Interference (LDDS)

Tot zover hebben we de Grieken in een hoofdrol geplaatst en alles binnen de bestaande context vertaald, hetzelfde idee kunnen we ook lokaal opzetten met inbegrip van complementaire munten. Op deze manier komen we tot het ‘Local Debt Settlement System’

Mindmoppen

In al onze utopische gespletenheid kan ieder van ons zich wel een soort van ‘ideale staat‘ bedenken, net zoals scenario’s van hoe we dat kunnen realiseren en onderhouden. Het aantal opties is vrijwel oneindig waardoor we misschien wel hetzelfde doel

Mindmoppen

In al onze utopische gespletenheid kan ieder van ons zich wel een soort van ‘ideale staat‘ bedenken, net zoals scenario’s van hoe we dat kunnen realiseren en onderhouden. Het aantal opties is vrijwel oneindig waardoor we misschien wel hetzelfde doel

Water en het paard des mensen

Het is één zaak om een oplossing te hebben voor problemen, het is nog een ander om deze informatie te integreren in het denken waardoor ook onze attitude en gedrag zich aanpast. Elaboratie of bewerking is een begrip in de

Water en het paard des mensen

Het is één zaak om een oplossing te hebben voor problemen, het is nog een ander om deze informatie te integreren in het denken waardoor ook onze attitude en gedrag zich aanpast. Elaboratie of bewerking is een begrip in de